ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 7 ημερών κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα μας. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραλαβής οποιουδήποτε δέματος με χρέωση παραλήπτη / της εταιρείας μας, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Μετά την παρέλευση των 7 ημερών, δε γίνεται δεκτή καμία επιστροφή.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση , εκτός αν είναι λάθος της εταιρίας μας.

Το επιθυμητό προς επιστροφή προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί-χρησιμοποιηθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία ή η ταινία ασφαλείας και γνησιότητας του προμηθευτή.

Κατά την παραλαβή του προϊόντος πραγματοποιείται έλεγχος από το τμήμα παραλαβής επιστροφών. Αν έπειτα από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν πληρεί τα προαναφερθέντα (όπως ελλιπής ή κατεστραμμένη συσκευασία, βλάβη που προκλήθηκε λόγω κακής χρήσης κτλ.) τότε δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση όχι επιστροφή χρημάτων και είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης ή του τιμολογίου

Στα ανταλλακτικά δεν παρέχεται εγγύηση.  Όλα είναι ελεγμένα για την ορθή λειτουργία τους.

Προσοχή!

Η αλλαγή ανταλλακτικών δεν είναι εύκολη δουλειά για κάποιον που δεν έχει τεχνικές δεξιότητες με την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση κινητών τηλεφώνων, προτείνεται η αγορά μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές στο κινητό σας τηλέφωνο που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια της αλλαγής των ανταλλακτικών.

Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος (RMA)